Technické informace

Realizace a převoz domu

1. Inženýrské sítě na místě

Organizaci IS na místě (vodovod, kanalizace, elektřina) zajišťuje zákazník. Při montáži napojíme dům na již napojené sítě. Před zahájením instalace musí být sítě přivedeny k označeným bodům na schématu základu. Důležité je, že připojení sítí by nemělo narušovat instalaci.

2. Základová konstrukce

Základová konstrukce musí splňovat požadavky stanovené společností RoSiMi a být připraven před zahájením instalace. Základovou konstrukci neinstalujeme, to provádějí specializované společnosti třetích stran. Uvědomte si prosím, že tyto společnosti mohou mít čekací listinu na dokončení práce.

3. Doručení – přeprava

Přepravu zajišťuje naše společnost. Není součástí ceny domu. Cena se odvíjí od aktuálních cen dopravců a vzdálenosti místa instalace domu. Pro každý dům je cena individuální.

4. Přístupové cesty a místo

Přístupové cesty by měly zajistit nerušený průjezd velkých vozidel na místo. Šířka silnice a brány musí být nejméně 3,6 m, výška k drátům – 4,5 m. Zařízení (jeřáb / manipulátor) musí volně dostat na místo instalace domu. Buďte psychicky připraveni na poškození krajiny, zahradních cest atd. – jeřáb / manipulátor bohužel neprojede beze stopy. Pokud staveniště a/nebo přístupové cesty nejsou připraveny a moduly jsou dodány k instalaci, zákazník samostatně odstraní všechny překážky a zaplatí náklady na prostoje zařízení a instalačního týmu.

5. Instalace

Silová část instalace vyžaduje jeřáb. Když je půda na místě mokrá, je nutné položit desky, aby byla zajištěna stabilní poloha zařízení.

6. Záruční lhůta

Na konstrukci domu je záruka 5 let.

Máte dotazy, potřebujete více informací?